Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2023-04-11T16:39:44+02:00

BEKIJK HIER DE ANTWOORDEN OP

veelgestelde vragen

Wij krijgen dagelijks veel vragen over allerlei onderwerpen omtrent de echo’s die we maken. Hieronder staat een overzicht met de meest gestelde vragen, met daarbij natuurlijk ook het antwoord op die vraag.

Wat is een echo?2020-09-12T09:20:43+02:00

Echografie is een techniek waarbij met geluidsgolven beelden worden gecreëerd. Door middel van het uitzenden, weerkaatsen en ontvangen van een hoge frequentie geluidsgolven (door het menselijk oor niet waarneembaar) kunnen structuren zichtbaar worden gemaakt. Hierbij wordt met een transducer over je blote buik bewogen die geluidsgolven uitzendt. Deze geluidsgolven worden weerkaatst door de organen van het kind en daarna door de transducer weer opgevangen en door de computer omgezet in de beelden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gel om de geluidsgolven beter te geleiden. Op een monitor kunnen jullie alles volgen. Jullie krijgen uitleg over wat er te zien is en jullie kunnen vragen stellen. Wij zullen onze uiterste best doen alles zo goed mogelijk in beeld te brengen. De duidelijkheid van de beelden is wel afhankelijk van de duur van de zwangerschap, de medewerking van het kind en van je postuur.

Is een echo schadelijk?2020-09-12T09:20:47+02:00

Er is veel onderzoek gedaan naar eventueel schadelijke effecten van echogolven op het ongeboren kind. Er zijn tot op heden geen aanwijzingen dat een echo schadelijk kan zijn. In theorie is bekend dat bij het uitzenden van een hoge frequentie geluidsgolven warmte vrijkomt. Of deze warmte effect heeft op het kind is niet bekend. Wel is bekend dat hoe hoger de frequentie, hoe meer warmte er vrijkomt. Om die reden proberen wij voor het maken van beelden ons te beperken tot de minimale frequentie die haalbaar is. Ook zijn wij voorzichtig met het laten horen van hartactie in een heel vroeg stadium van de zwangerschap. Voor het laten horen van hartactie is namelijk een relatief hoge frequentie geluidsgolven nodig.

Vanaf wanneer zie je of het hartje klopt2020-09-16T20:42:02+02:00

Vanaf 6 weken zwangerschap is er hartactie zichtbaar op een echo. Vanaf 12 weken mogen wij het hartje laten horen.

Waarom is het belangrijk dat je een gevulde blaas hebt voor de echo?2020-09-12T09:18:48+02:00

Een iets gevulde blaas zorgt ervoor dat de baarmoeder hoger ligt, waardoor de baby beter te zien is met de echoapparatuur. We adviseren dan ook om een ½ uur voor het onderzoek nog even te plassen en direct daarna 2 glazen water te drinken.

Wat is het verschil tussen een pretecho en een standaard echo?2020-09-12T09:19:28+02:00

In Nederland worden er standaard twee echo’s vergoed vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraar: de termijnecho ( 10-11 weken) en een 20-weken echo. Daarnaast worden de meeste echo’s gemaakt vanwege een medische indicatie.
Heb je echter geen medische indicatie, maar wil je toch je kindje zien, alvast vingertjes tellen en naar het hartje luisteren, dan begrijpen wij dat heel goed. Ook daarvoor ben je van harte welkom. Een “echo op verzoek” is een echo die je laat maken omdat je rustig naar je baby wilt kijken, op een groot scherm. De echoscopist neemt de tijd om je baby goed in beeld te krijgen, zodat jij en je partner en eventuele familieleden of vrienden de baby goed kunnen bekijken.

Hoeveel mensen mag ik meenemen naar de pretecho?2020-09-12T09:19:32+02:00

Onder normale omstandigheden is er ruimte voor 4 of 5 mensen. Als je meer familie of vrienden bij je wilt hebben, vinden wij dat alleen maar heel gezellig. Dan zorgen we gewoon voor extra stoelen. Geef dit van tevoren wel even door.

Wat als het niet lukt om mijn kind goed in beeld te krijgen?2020-09-12T09:19:36+02:00

Een goed beeld is afhankelijk van onder andere: hoe lang je zwanger bent, hoe je kind in de baarmoeder ligt en jouw postuur. Vanaf 12 weken is het erg waarschijnlijk dat 2D beelden goed lukken. Bij 3/4D is het belangrijk dat het kind er goed voor ligt en er niets voor het gezichtje ligt. Als het uiteindelijk niet lukt, dan ben je zonder extra kosten op een ander moment weer van harte welkom.

Wordt er ook gekeken naar de gezondheid van de baby?2020-09-12T09:19:41+02:00

Een pretecho is niet bedoeld om te controleren op medische afwijkingen. Wel zijn wij gekwalificeerd om medische echo’s te verrichten. Mochten we toch een afwijking vinden, dan bespreken we dit met jou en brengen (indien gewenst) je zorgverlener op de hoogte.

Waarom een geslachtsbepalende echo vanaf 14 weken en niet eerder?2020-09-15T07:59:36+02:00

Tussen week 12 en 15 heeft elke baby een ‘uitsteeksel’, dit noemen we een tuberkel (geslachtsorgaan). Dit is bij jongens en meisjes gelijk. Pas na week 14 trekt de tuberkel bij een meisje naar binnen, bij een jongen blijft het naar buiten steken. Vandaar dat geslachtsbepaling vóór 14 weken zwangerschap lastig is.

Ik ben onder controle bij een andere verloskundige praktijk, mag ik dan ook bij KeK een echo inplannen?2020-09-15T07:58:47+02:00

Voor medische echo’s heeft KèK.echo alleen een samenwerkingsverband met ZOË. Indien je toch graag bij KèK.echo je medische echo wilt laten maken, bespreek dit dan met je verloskundige. Je hebt voor een echo op medische indicatie altijd een verwijzing van je verloskundige nodig.

MAAK METEEN HIER

een afspraak

Ga naar de bovenkant